یافتن محصولات و سرویس ها


Plan A - America
سرور مجازی آمریکا
رم 512
هارد 30 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند نامحدود
200,000ریال ماهانه
550,000ریال سه ماهه
1,100,000ریال شش ماهه
2,000,000ریال سالانه

Plan A - Mikrotik
سرور مجازی آمریکا ، آلمان رم 64 مگ میکروتیک
70,000ریال ماهانه
160,000ریال سه ماهه
300,000ریال شش ماهه
550,000ریال سالانه

Plan B - Mikrotik
سرور مجازی آمریکا ، آلمان رم 128 مگابایت میکروتیک
100,000ریال ماهانه
250,000ریال سه ماهه
450,000ریال شش ماهه
850,000ریال سالانه

Plan B - America
سرور مجازی آمریکا
رم یک گیگ
هارد 50 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند نامحدود
300,000ریال ماهانه
850,000ریال سه ماهه
1,700,000ریال شش ماهه
3,000,000ریال سالانه

Plan C - America
سرور مجازی آمریکا
رم دو گیگ
هارد 100 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند نامحدود
500,000ریال ماهانه
1,400,000ریال سه ماهه
2,500,000ریال شش ماهه
5,000,000ریال سالانه

Plan D - America
سرور مجازی آمریکا
رم سه گیگ
هارد 150 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند نامحدود
700,000ریال ماهانه
2,000,000ریال سه ماهه
4,500,000ریال شش ماهه
7,000,000ریال سالانه

Plan E - America
سرور مجازی آمریکا
رم چهار گیگ
هارد 200 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند نامحدود
900,000ریال ماهانه
2,500,000ریال سه ماهه
4,500,000ریال شش ماهه
9,000,000ریال سالانه