مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Plan 1 - Iran - سرور مجازی
با رم 512
هارد 30 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند 50 گیگ

Plan 2 - Iran - سرور مجازی
با رم 1 گیگ
هارد 50 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند 100 گیگ

Plan 3 - Iran - سرور مجازی
با رم 2 گیگ
هارد 100 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند 150 گیگ


Plan 4 -Iran - سرور مجازی
با رم سه گیگ
هارد 150 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند 200

Plan 5 - Iran - سرور مجازی
با رم چهار گیگ
هارد 200 گیگ
پورت یک گیگ
پهنای باند 250 گیگ

سرور ویدئو کنفرانس وبینار - سرویس وب کنفرانس
دو ساعت زمان
50 کاربر همزمان
مکان سرور ایران

سرور ویدئو کنفرانس وبینار پلن 2 - سرویس وب کنفرانس
یک روز زمان
50 کاربر همزمان
مکان سرور ایران

1,200,000ریال به صورت یک بار
سرور ویدئو کنفرانس وبینار پلن 3 - سرویس وب کنفرانس
یک ماه زمان
50 کاربر همزمان
مکان سرور ایران

سرور ویدئو کنفرانس وبینار پلن 4 - سرویس وب کنفرانس
یک ماه زمان
100 کاربر همزمان
مکان سرور ایران

سرور ویدئو کنفرانس وبینار پلن 5 - سرویس وب کنفرانس
یک ماه زمان
300 کاربر همزمان
مکان سرور ایران

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.112.7) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution